Ebook رسالة المحيض

Penggunaan bahasa Indonesia dan tulisan latin ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan keputusan Konfrensi Ulama Rifa’iyah Nomor: V Syawal 1371, di Donorejo Limpung Batang Jateng, yang membolehkan penulisan kitab-kitab Tarajumah  dengan bahasa Indonesia dan tulisan latin, asalkan untuk memahami kitab tersebut secara mudah dan benar, sebagaimana yang dituturkan Syaikh Ahmad Rifa’ie dalam bait-bait kitab karangannya yaitu:

فتوتورا سيرا كبيه إع منوساأنـني  *   كع تنمو مكسه  بودو  دالم  أكماني

سكع سكير ا برعكع فهـم  نع أتـني  *  ووعيكو كبيه سكع شرع  فكوني

(أبـين الحـوائـج المجلد الثانى :492).

“Berkhutbahlah kamu kepada sekalian manusia

Yang kemungkinan masih bodoh dalam bidang agama

Dari cara apa yang sekiranya hati mereka faham

Dari tuntunan syariat Islam.”

(Abyanal Hawaij: 11/25/492).

Sebenarnya tulisan seperti itu pernah pertama dirintis oleh Bapak Kiai Ahmad Nasihun Pekalongan tahun 1972 dan KH. Hakamudin Halali Cirebon Jawa Barat tahun 1998 yaitu kitab yang berjudul Alluma’., yang membicarakan shalat Jum’at, dan ulama lainnya, karena mereka melihat perkembangan masa kini sudah banyak al-Qur’an dan Hadits yang diterjemahkan dengan berbagai bahasa dan tulisan. Oleh karena itu kami memberanikan diri menyusun kitab menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan latin, seperti yang sekarang ini.

Akhirul Kalam, harapan penulis atas kitab ini dapatlah bermanfaat bagi setiap teman-teman yang hajat membaca dan memahami, manfaat dunia dan manfaat di akhirat nanti. Dan dijadikanlah kitab ini sebagai amal Jariyah yang pahalanya akan senantiasa mengalir sepanjang masa. Dan akhirnya kami memohon ampun dan pertolongan kepada Allah Yang Maha Pengayang lagi Maha Pengampun. Kepada Allah Rabbul Izzati Wal Jabarut jualah, penulis berserah dan bertawakal.

هدانى الله وإياكم , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله

وأصحابه أجمعين  والحمد لله رب العالمين ,  أمين .

Kitab yang kecil mungil ini memuat tentang masalah darah wanita, darah haid, darah nifas, darah wiladat dan darah istihadlat. Oleh karena itu kami namakan kitab ini, “Risalatul Mahidl, Problematika Darah Wa-nita, Haid, Nifas dan Istihadlat,” menggunakan tulisan latin dan bahasa Indonesia dengan mengambil rujukan dari kitab-kitab Salaf bermazhab Syafi’i yang muktabar dan terkenal di pesantren nusantara ini. Penulisan ini, pula karena terdorong oleh kebutuhan kaum wanita, terutama yang kurang memahami tulisan Arab pegon dan bahasa Jawa kuna, yang sekarang sudah tidak di ajarkan di sekolah atau madrasah.

Selain itu, menuruti atas permintaan sebagian teman-teman setia kami yang sedang mengajar di majelis taklim wanita, terutama yang mengajarkan masalah haid, nifas, wiladat dan istihadlat. Di samping itu, kami menganggap perlu penulisan ini dan merupakan tanggung jawab bersama dalam mengatasi kekurangan yang dirasakan kaum wanita, dan sekaligus sebagai sumbangsih terhadap perkembangan dan kemajuan mereka

Silahkan Download :

رسالة المحيض

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *