Tanbihun Online

Rukun Nikah,Syarat Pengantin & Wali

Rukun Nikah,Syarat Pengantin & Wali

Rukun Nikah,Syarat Pengantin & Wali
February 20
14:59 2010
2mahar

Ilustrasi dari google

Bahwa rukun nikah ada lima perkara:

1.      Pengantin lelaki (zauj)

2.      Pengantin perempuan (zaujah)

3.      Wali pengantin perempuan

4.      Dua orang saksi (Syahidami ‘adilaini)

5.      Ijab dan Qabul (Shighat) (Al Iqna’ fi Hali Alfadli Abi Syja’: II/122).

Pasal 24 Syarat-Syarat Pengantin Lelaki

Bahwa syarat-syarat pengantin lelaki ada lima perkara:

1.      Berumur baligh, bila masih kecil, maka bapak atau kakek qabulnya.

2.      Berakal, bila hilang akalnya, maka bapak qabulnya.

3.      Tidak senasab atau sesusuan (radla) dengan pengantin wanita

4.      Dengan kehendak sendiri (ikhtiar). Tidak sah bila dipaksa.

5.      Menentukan dan mengetahui nama wanita yang akan dinikahi, mengetahui akan status calon istrinya, perawan atau janda dan sudah lepas ‘iddah.

Pasal 25 Syarat-Syarat Pengantin Wanita

Syarat-syarat pengantin wanita sama dengan syarat-syarat pengantin lelaki:

1.      Berusia baligh

2.      Berakal

3.      Tidak Senasab dan tidak Sesusuan dengan pengantin lelaki

4.      Kehendak sendiri, tanpa adanya paksaan selain wali mujbir bapak/kakek

5.      Mengetahui lelaki yang akan menikahi dirinya.

Pasal 26 Wali Ada Dua Macam

Bahwa wali yang akan menikahkan seorang wanita ada dua macam:

1.      Wali Mujbir ialah: seorang wali yang boleh menikahkan orang wanita dengan cara memaksa meskipun ia tidak rela

2.      Wali bukan Mujbir ialah selain wali Mujbir.

Pasal 27 Syarat-Syarat Wali Mujbir

Adapun syarat-syarat Wali Mujbir sebanyak ada enam perkara:

1.      Bapaknya, kakeknya atau tuan hambanya yang menjadi Wali Mujbir. Adapun saudara dan pamannya bukanlah Wali Mujbir.

2.      Status pengantin harus gadis perawan walaupun usia baligh.

3.      Seorang lelaki yang adil, terkenal orang yang dapat dipercaya.

4.      Dinikahkan kepada kufunya (lihat pasal kufu).

5.      dinikahkan kepada seorang lelaki yang bukan musuh dengan anaknya.

6.      Harus dengan Mahar Mutsil dan pengantin lelaki sanggup membayarnya.

Pasal 28 Tentang Wali Wanita Janda (Syayyibah)

Wali Mujbir berhak menikahkan seorang wanita bila statusnya belum baligh dan lagi perawan bukan janda. Tetapi kalau wanita tersebut ternyata janda, maka ayah dan kakeknya tidak berhak menikahkannya, baik izin maupun tidak, sama saja tidak sah. Apabila janda tersebut sudah baligh, maka sahlah menikahkannya dengan syarat izin dari padanya, karena janda yang belum baligh apa yang diucapkan tidak dapat dipercaya.

Sumber: Kitab Tabiyinal Islah

About Author

admin

admin

Syaikh Ahmad Rifa'i: Lumakuho siro kabeh nejo ing Allah,Tingkahe dangan lan abot sayah,Tingkahe sugih miskin gagah,Tuwin loro waras susah dalam manah. Follow @tanbihun_com

Related Articles

Hubungi Kami:

Admin1:
Admin2:
Admin3:
Admin4:
Admin5:
Admin6:

Home Office :
Jl.Napak Tilas No.2 Cepokomulyo Gemuh
Kendal Jawa Tengah 51356
Email: admin@tanbihun.com
Phone: +62 85781738844

Who's Online

60 visitors online now
Anda mungkin juga menyukaiclose

Switch to our mobile site