Tanda-tanda Baligh

Hosting Unlimited Indonesia


Tanda-Tanda Balig Bagi Wanita

Tanda-tanda balig bagi seorang anak wanita terdapat lima macam. Apabila salah satu dari lima perkara terdapat padanya, maka dihukumi sudah balig, ialah sebagai berikut:

1.  Sudah sampai umur 15 tahun Qamariyah (penanggalan bulan).

2.  Keluar air mani dari kemaluan setelah umur 9 tahun Qamariyah.

3.  Keluar darah Haid setelah umur 9 tahun Qamariyah Taqriban, ya-itu kira-kira atau kurang  sedikit dari 15 hari, walaupun hanya sebentar (Kasyifatu al Syaja: 16).

4.  Keluar bulu kemaluan setelah umur 9 tahun Qamariyah (Tabyinal Ishlah: 157).

5.  Dan kedua buah dadanya sudah menonjol ke depan secara jelas (Bidayatul Ummat:    )

Tanda-Tanda Balig Bagi Lelaki

Adapun tanda-tanda balig bagi seorang anak lelaki sebanyak empat perkara. Apabila didapati pada seorang anak lelaki salah satu dari empat perkara, maka anak tersebut dihukumi sudah berumur balig, yaitu sebagai berikut:

1.  Sudah sampai umum 15 tahun Qamariyah (penanggalan bulan).

2.  Keluar air mani dari kemaluan setelah umur 9 tahun Qamariyah.

3.  Keluar bulu kemaluan setelah umur 9 tahun Qamariyah.

(Tabyinal Ishlah: 157).

_____________________________________________

Oleh : KH. Ahmad Syadzirin Amin

Ketua Dewan Syuro Rifaiyah

2 Comments on Tanda-tanda Baligh

  1. fauziyah nabilah // 2 November 2012 at 7:24 pm // Reply

    thanks your information

  2. kalau tumbuh bulu ketiak dan kemaluan tetapi suara tidak garau..adakah itu sudah akhil baligh???

Leave a comment

Your email address will not be published.

*