Tanbihun Online

Tentang Hukum Walimah Dalam Pernikahan

Tentang Hukum Walimah Dalam Pernikahan

Tentang Hukum Walimah Dalam Pernikahan
December 17
18:19 2010

Pasal 61 Tentang Hukum Walimah

Bahwa hukum sedekah walimah atas pengantin adalah sunnah, dan hukum menepati undangan walimah itu wajib ain, kecuali ada udzur, dan tidak wajib datang untuk makan dari makanan walimah.

Pasal 62 Tentang Uzur Walimah

Tidak wajib mendatangi sedekah walimah sebab diketahui terdapat udzur, malah kadang terjadi haram, karena di tempat tersebut terdapat salah satu munkar.

Adapaun sebagian halangan walimah ialah sebagai berikut:

1.      Terdapat arak untuk minum-minuman.

2.      Terdapat seperangkat alat musik.

3.      Terdapat wanita sama membuka aurat.

4.      Terdapat bentuk (rupan) binatang sempurna terletak di atas.

5.      Dan sebagainya.

Apabila ditempat (majelis) terdapat salah satu bentuk munkar tidak dihilangkan ketika hadir, maka tidaklah wajib menghadiri undangan itu. Tetapi haram bagi orang yang sengaja datang, karena datang ke tempat munkar hukumnya haram, kecuali ada kemampuan melarang munkar tersebut hingga hilang. Ketika datang mampu menghilangkan munkar, maka hadirnya ke majelis tersebut wajib.

(Al Bajuri: II/138).

Pasal 63 Tentang Haram Hadlir Dalam Majelis

Terhukum haram bagi seseorang datang dengan sengaja bila mengerti di tempat itu terdapat munkar seperti orang meminum arak, memakai pakaian haram, sutera (murni) dan cincin emas dan terdapat bentuk binatang yang terletak dia atas dan (atau) pagar, kalau memang tidak dihilangkan dengan kehadirannya. (Al Bajuri: II/128-129).

diambil dari Kitab Tabyinal Islah karya Syaikh Haji Ahmad Rifa’i

About Author

admin

admin

Syaikh Ahmad Rifa'i: Lumakuho siro kabeh nejo ing Allah,Tingkahe dangan lan abot sayah,Tingkahe sugih miskin gagah,Tuwin loro waras susah dalam manah. Follow @tanbihun_com

Related Articles

Hubungi Kami:

Admin1:
Admin2:
Admin3:
Admin4:
Admin5:
Admin6:

Home Office :
Jl.Napak Tilas No.2 Cepokomulyo Gemuh
Kendal Jawa Tengah 51356
Email: admin@tanbihun.com
Phone: +62 85781738844

Who's Online

70 visitors online now
Anda mungkin juga menyukaiclose

Switch to our mobile site