TANBIHUN ONLINE

Tag "bacaan takbir hari raya"

Sighot & Hukum Takbiran Di Dua Hari Raya

Tanbihun.com —  Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali shigot takbir sebagai berikut: Allahu akbar 2x, La ilaha illa-Llah wa-Llahu akbar, Allahu akbar 2x Wa li-Llahi l-hamd. Sebagaimana hadis Nabi yang

6 comments Read Full Article

Latest Comments

Semoga allah me ridhoi saya untuk mengamalkan jurus jurus itu, thangks ...

disebut juga ketujuh benua...setahu saya hanya 5 benua.. ...

mongolia kalah juga ...