2:06 pm - Monday July 27, 1508

Archive for the ‘bacaan takbir hari raya’ Tag

Sighot & Hukum Takbiran Di Dua Hari Raya

Wednesday, 9 September 2009, 20:36 | Fikih | 6 Comments
by Ahmad Faried

Tanbihun.com –  Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali shigot takbir sebagai berikut: Allahu akbar 2x, La ilaha illa-Llah wa-Llahu akbar, Allahu akbar 2x Wa li-Llahi l-hamd. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir, dan sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang Khalifah Rasyidah dan Ibnu Mas’ud. Dalam mazhab Maliki dan ...

Read More »

BACA JUGA!close