TANBIHUN ONLINE

Kitab-kitab Ahlussunnah Wal Jama’ah

 Breaking News
 • May Day 2015 Buruh Wacanakan Pembentukan Partai Tanbihun.com- Pengusaha dan Buruh adalah dua sisi keping mata uang yang tak mungkin dipisahkan. Buruh butuh pengusaha dan pengusaha butuh buruh. Tapi dalam perjalanan waktu sering buruh tidak setara dan...
 • Mary Jane Ditunda Eksekusinya, Bagaimana Penundaan Hukuman Ini Menurut Islam? Tanbihun.com- “Eksekusi Mary Jane ditunda” ujar Kapuspenkum Kejagung Tony Spontana saat dihubungi, Rabu (29/4/2015). Keputusan ini diambil setelah Presiden Filipina menelpon Presiden Jokowi, bahwa perekrut Mary Jane telah menyerahkan diri...
 • Keistimewaan Senior Atas Yunior “Qod Yuujadu fil Mafdhuul Maa Laa Yuujadu Fil Faadhil” (Kadang ditemukan keistimewaan bagi yunior yang tidak ada bagi senior) Tanbihun.com- Kaidah ini yg digunakan menjawab ulama ketika ditanya: mengapa Isa...
 • Petunjuk Nabi saw Tentang Konflik Yaman (antara hijrah dan iqomah) Tanbihun.com- al iimaanu Yamaanun wal hikmatu Yamaniyyatun, Yaman adalah poros dan gambaran kuatnya iman dan hikmah.. Hingga Nabi saw pun menegaskannya Ditengah konflik perang “saudara seislam”, banyak ijtihad ulama dalam...
 • Kartini apa ‘Aisyah? Tanbihun.com- Jika Kartini dianggap mendobrak kejumudan berpikir wanita, Aisyah yg jauh-jauh hari melawan mainstream Jahiliah yang mendiskreditkan wanita. sampai beliau mengatakan: وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء...
September 30
08:50 2011

Tanbihun- Saya mendengar seseorang berkata secara sinis; “Ach, apa itu faham ahlussunnah wal jama’ah, mana buku-bukunya, mana literaturnya. Apakah tidak cukup kalau kita hanya berpegang kepada Islam saja?.

Rupanya orang ini benar-benar tidak tahu, bahwa literature tentang faham dan kepercayaan kaum ahlussunnah wal jama’ah sudah banyak dikarang oleh ulama-ulama sunny.

Mungkin orang ini tidak mengerti bahasa arab, sehingga ia tidak pernah membaca buku-buku ahlussunnah yang banyak dikarang dalam bahasa arab.

Akan tetapi kalau kita tidak mengerti hendaknya jangan dikatakan tidak ada literaturnya, tetapi haruslah dikatakan belum membaca.

Kitab-kitab yang mengupas I’tiqad ahlussunnah wal jama’ah ini sudah banyak dikarang dari dulu sampai sekarang oleh ulama-ulama sunny,

Diantaranya untuk diketahui, kami akan buatkan daftarnya dibawah ini :
 • Kitab Asma’ was Shifaat, karangan Imam Abu Manshur Abdul Qahir bin Thaher al Baghdadi.
 • Kitabus Sunnah, karangan Imam Abdul Qasim Hibbatullah bin Hasan at Thabari Allakai.
 • Kitab Tadzkiratul Qusyairiyyah, karangan Imam Abu Nashar Abdurrahim bin Abdul Karim al Qusyairi.
 • Kitab Madhkhalul Ausath ila ilmil kalam, karangan Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Faurak.
 • Kitab Al Iqdus Shafi, karangan Imam Abdul Qasim Abdurrahman bin Abdus Shamad Al Iskafi an Nisaburi.
 • Kitab umdatul ‘Aqaid wal fawa’id, karangan Imam Yusuf bin Dzu Nas al Fondlai al Maliki.
 • I’tiqad Ahlussunnah wal Jama’ah, karangan Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al Juwaini.
 • I’tiqad Ahlussunnah wal Jama’ah, karangan Imam Abdul Qasim Abdul Karim dan Hazin Al Qusyairi.
 • Lam’ul Adillah fi Qawa’id ‘Aqaid Ahlussunnah, karangan Imamul Haramain.
 • Kitab Syahril Kubra, karangan Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf as Sanusi.
 • Hidayatul Murid Syarah jauharut Tauhid, karangan Burhan al Laqani.
 • Hasyiyah Ummil Barahin, karangan Syihab Ahmad bin Muhammad Alganimi.
 • Kitab Al-‘Aqidah, karangan Imam Abi Ishak as Sirazi
 • Kitab Al’ Aqaidah, karangan ‘Izzuddin bin Abdussalam.
 • Kitab Asrarut Tanzil, karangan Fakhrur Razi
 • Tabyiin Kizbul Muftari, karangan Ibnu ‘Asakir
 • Ta’wilul Musytabihaat, karangan Syamsuddin Ibnul Luban
 • Ihya’ ‘Ulumuddin Bagian Qawa’id, karangan Imam Ghazali
 • Syarah ‘Aqidah Ibnul Hajib, karangan As Subki
 • Syarah Tijanuddari, karangan Syaikh Ibrahim al Bajuri
 • ‘Aqidatun Najiin Fi Ilmi Usuliddin, karangan Syaikh Zaenal ‘Abidin al Fathari.
 • Tuhfatul Murid Syarah Jauharut Tauhid, karangan Syaikh Ibrahim al Bajuri.
 • Kitab Sakaki Syarah Huda-huda, karangan Imam Syarqawi
 • Kitab Al I’tiqad, karangan Imam Baihaqi
 • Kitab Kifayatul ‘Awam, karangan Syaikh Muhammad Al Fadhali
 • Kitab Al Bajuri Pensyarah Kitab Sanusi, karangan Ibrahim Al Bajuri.
 • Ummul Barahiin, karangan Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As Sanusi.
 • Jauharut Tauhid, karya Burhanuddin Ibrahim bin harun Al Aqani.
 • Badul Amali, karya Sirajuddin Ali bin Ustman Al Usyi.
 • Al Aqidatun Nafisah, karangan Syaikh Namar bin Muhammad An Nasafi.
 • Risalah Fi Ilmittauhid, karangan Imam Ibrahim Al Bajuri.
 • Hushunul Hamidiyah, karangan Hasan Muhammad At Tharabilisi.
 • Bahrul Kalam, karangan Abu Mu’in An Nasafi.
 • Syarqawi Syarah Sanusi, karangan Syaikhul Islam As Syarqawi.
 • Kitabul Arba’in Fi Usuliddin, karangan Imam Ghazali.
 • Dan lain-lain.

Demikianlah kitab-kitab Usuliddin dalam lingkungan kaum Ahlussunnah wal jama’ah yang dapat kita catat, disamping itu tentu masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan.

Dan seharusnya bagi setiap muslim, apalagi yang ulama-ulamanya supaya mengetahui sedalam-dalamnya bahasa arab, karena kitab-kitab itu kebanyakan dikarang dalam bahasa arab.

KH. Siradjuddin Abbas, I’tiqad Ahlussunnah Wal Jama’ah,Pustaka tarbiyah.

Tags
Share

Artikel Terkait

1 Comment

Write a Comment

Latest Comments

Semoga allah me ridhoi saya untuk mengamalkan jurus jurus itu, thangks ...

disebut juga ketujuh benua...setahu saya hanya 5 benua.. ...

mongolia kalah juga ...